Kostel Panny Marie a sv.Petra a Pavla v Albrechticích

Kostelík v Albrechticích je místo, které na Vás zapůsobí svojí starobylostí. Hřbitůvek kolem něj Vám "nesvírá srdce" - cítíte jen klid - jako by tohle místo dokázalo zastavit "běh času". Pokud budete mít to štěstí a dostanete se dovnitř kostelíka, uvidíte vzácné fresky objevené teprve nedávno. A když si uvědomíte, že ten kostel pamatuje bitvu na Moravském poli, která byla v roce 1278 a jeho založení sahá ještě dále do "hlubin času" .... co dodat....

Náš tip: Odtud je také nejlepší východisko na výlet na vrchol Sedla - je také v našem menu Výletů na Šumavě - takže je dobré návštěvu kostelíka v Albrechticích spojit s procházkou na vrchol Sedla.

Intenzivní stavební činnost na Šumavě nastala v době, kdy začalo osídlování málo obydlených území. Tehdy vznikla celá řada malých pozdně románských venkovských kostelíků s presbytářem pravoúhle uzavřeným či zakončeným apsidou,a s věží na západě.

Nechme teď "promluvit" Zemi zamyšlenou spisovatele Ladislava Stehlíka: "Albrechtický kostelík s románskou věží a gotickými freskami je vedle Mouřence a Petrovic nejstarší svatyní kraje. Byl založen českým králem Vladislavem a jeho syn Albrecht, arcibiskup solnohradský, jej posvětil 5.května roku 1179. Valbové střechy chalup a poloha vsi na dvou svazích spojených silniční zátočinou přispívají k její malebnosti. Je tu hodně kamení a přírodních krás, ale odnepaměti tu bývalo vždycky málo chleba...

Obzírám východní horizont s bukovnickým románským kostelem, jehož portál je velmi podobný portálu kostela v Chelčicích. Na výšině za vsí od tří kamenů s Kalvárií je široký rozhled do kraje. Táhlá linie obzoru je náhle přerušena siluetou ohromné lípy a tušenými střechami. To je Maleč. Ves stulená mezi lesy je Zuklín a mírně zdvižený horský oblouk s prstem rozhledny neklamně udává Javorník. Moje pozornost se soustřeďuje do krajiny, uzavřené mezi horou Ždánovem a hradištěm Sedlem..."